"CEDR" snickerier

Vårt företag är ett familjeföretag. Vi har varit verksamma på marknaden sedan år 1989. Vår mångåriga erfarenhet har vi skaffat oss i Polen, Tyskland och Canada. Vi utbildar oss kontinuerligt och implementerar ny teknik för att tillfredsställa våra kunder. Vår maskinpark för det möjligt att uppfylla alla kunders önskemål. Våra golv och trappor är vårt bästa reklam. Vi garanterar högsta kvalitet, estetik, snabbt utförande och konkurrenskraftiga priser. Vi erbjuder egen transport till kund.

CEDR är ett företag som erbjuder trägolv: parkett och golvbrädor, laminatgolv samt skötselmedel till träprodukter. Våra kunder erbjuder vi: rådgivning som baseras på mångårig erfarenhet och teknisk kompetens, professionell montering och ytbehandling av golv. Vi har endast kvalificerade och erfarna parkettläggare. Vi väljer kemiska medel av högsta kvalitet till varje golvtyp. Vi erbjuder helhetstjänster: från mätning, design, prissättning till tillverkning och montering.